Australské drahé opály

Komentáře (0)

Australské drahé opály

Na území Austrálie se nachází a také těží přibližně 95 % všech drahých opálů na světě

O zbývajících 5% se větší či menší měrou dělí asi 19 státních území. Přičemž ve většině z nich se drahé opály pouze nacházejí a jen v devíti státech probíhá i jejich těžba.

O australských nalezištích drahých opálů bylo již mnohé řečeno a také napsáno. Postačí tedy jen stručné shrnutí či zopakovaní těchto informací. Australské drahé opály se od drahých opálů nacházejících se ve zbytku světa liší především svým původem. Zatímco ve světě šlo ve všech případech o důsledek vulkanické činnosti a hydrotermálních procesů, pak v Austrálii vznikaly opály většinou jako produkt procesu zvětrávání.


Všechna opálová ložiska v Austrálii se nacházejí ve východní části území, které se nazývá Velká artezská pánev a zaujímá téměř jednu třetinu povrchu celého kontinentu. Horniny, které se zde nacházejí vznikaly v období jury a křídy, tedy v rozmezí zhruba před 200 až 70 miliony lety. V tomto období byla velká část Austrálie pokryta mělkým kontinentálním mořem, na jehož dně se pozvolna usazovaly písčité a jílovité sedimenty. Asi ve třetihorách, což je přibližně před 70 až 35 miliony lety, došlo k výrazným geologickým změnám (vynoření kontinentu z moře), moře ustoupilo a oblast sedimentární pánve se proměnila v poušť.

Je přirozené, že v jednotlivých částech Velké artezské pánve byly rozdílné podmínky pro zadržení průniku roztoků nasycených oxidem křemičitým do podloží a pro průběh opálové mineralizace, což podstatně ovlivňovalo druh a kvalitu vznikajícího opálu.

V zásadě lze rozdělit hlavní druhy australských drahých opálů na:

Černý opál (Black & Dark opal nebo semi-black) - zabarvení základní hmoty je černé, polo-černé, tmavě šedé až světle šedé. Zabarvení je způsobeno přítomností uhlíkatých látek v molekulové stavbě. Vyznačuje se množstvím překrásně opalizujících sytých barev zvýrazněných černým či tmavým pozadím. Vždy je doprovázen obecným opálem, tzv. potší (stejného zabarvení jako má základní hmota). černý opál se nachází ve vrstvách jílu.

Bílý opál - vyznačuje se jemnými pastelovými barvami rozptýlenými v mléčném podkladu. Základní barva je bílá, šedobílá až žlutavá. Vždy je doprovázen obecným opálem, tzv. potší (stejného zabarvení jako má základní hmota). Bílý opál se nachází ve vrstvách jílu.

Boulder opál - vyniká neuvěřitelně sytými až divokými barvami, vzrušující hrou barev a nedostižnou plejádou barevných vzorů. Vyskytuje se v nepravidelných, uhýbajících a zvlněných žilkách v železitém pískovci, případně tvoří impregnace.
První výskyty a nálezy drahých opálů v Austrálii spadají do konce 19. století, zatímco jejich těžba započala až ve století dvacátém. Produkce těžby australských drahých opálů velmi rychle a výrazně ovlivnila světový trh této komodity prakticky až do současnosti. Australské drahé opály si vydobyly mimořádné postavení a staly se jakýmsi mezinárodně uznávaným symbolem kvality a oceňovaní v tomto oboru.

Text: RNDr. Jan Mraz, CSc.
foto a video: Petr Winkelhofer, www.drinkteatravel.com, www.mineshaft.com.au