Druhy opálu 1

Komentáře (26)

Druhy opálu 1

Drahý opál 

Opál s opalizací (barvoměnou) - nejvzácnější, nejžádanější a také nejcennějším druh opálu. Svítivé a zároveň neobyčejně jemné pestré barvy způsobily jeho velkou oblibu, vzácnost výskytu i jeho vysoké cenové hodnocení. Drahý opál má obvykle bílou, žlutou, šedou až černou barvu ale barvy opalizace jsou velice pestré. Už římský filosof Julius Solinus připisuje opálu šedesát barev. Při pohybu s opálem se jeho barvy mění, proto se říká, že drahý opál v sobě obsahuje všechny drahokamy - červený rubín, modrý safír, zelený smaragd....

Cats Eye opál

Některé opály - žlutý, zelený, modrý a velmi vzácně i drahý opál vykazují tkzv. efekt kočíčího oka.

Dřevitý opál

Zopalizované fosilní dřevo, kdy hmota dřeva je nahrazena opálem ale struktura dřeva zůstala zachována, má různé barvy.

Gejzírit

Je opál vysrážený z termálních pramenů.

Hyalit

Nejčistší opál - skelný opál je zcela čirý, a bezbarvý a je vždy bez barvoměny. Jeho jméno hyalit je odvozeno z řeckého slova "hialos" sklo.

Hydrofán

Mineralogicky velmi zajímavou odrůdou je hydrofán drahý opál s proměnlivým obsahem vody. Na vzduchu ztrácí podstatnou část jejího obsahu a tím i původní měnu barev. Ponořením do vody může opět získat nejen původní barvoměnu, ale i průsvitnost a lesk, i když pouze na omezenou dobu. Podobné opály bývají proto často uchovávány v nádobách naplněných vodou.

Kašolong

Křídově bílá směs opálu s chalcedonem, obsahuje ze všech opálů nejméně vody.

Modrý opál

Průsvitný, vzácně až průhledný modrý opál, nazývaný také andský opál, opět především z peruánských nalezišť, velmi vzácně obsahuje černé mg dendrity.

Mechový opál

.

Mléčný opál

Bílá barva, neprůhledný jen na okrajích průsvitný. Vzácně bývá prostoupen sítí jemných černých dendritů oxidů železa nebo manganu - potom se jedná o dendritický (mechový opál).

Menilit

Je vrstevnatý sedimentární opál.

Obecné opály 

Jsou celistvé, neprůhledné až průsvitné opály různých barev, podle kterých jsou většinou i pojmenované.

Růžový opál

Růžová barva, neprůhledný, jen na okrajích průsvitný, časo ve směsi z chalcedonem, nachází se především v Jižní Americe v Peru.

Zelený (prasopál)

průsvitný opál zbarvený silikáty Ni do zelené barvy, často ve směsi s chalcedonem (chryzoprasem).

Žlutý (voskový) opál

průsvitný až téměř průhledný opál žluté barvy, velmi vzácně s černými Mg dendrity, nebo s Cats Eye efektem, naleziště především Tanzánie.

26Komentáře

 • Avatar

  Barnett říj 4, 2019

  Only the true lover can wait for this long time. And the remaining guys will leave you alone at this time. www.topdissertations.org/papersowl-review/ can aid you in making choice for those things, which neglected you in their lives previously.

 • Avatar

  jessicalex pro 1, 2019

  This article is really contains lot more information about This Topic. We have read your all the information some points are also good and some usually are awesome. do my assignment Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.

 • Avatar

  shawnkemp pro 5, 2019

  Thanks for sharing this best stuff with us! Keep sharing! I am new in the blog writing.All types blogs and posts are not helpful for the readers.Here the author is giving good Buy Tom Cruise Jacket Online thoughts and suggestions to each and every readers through this article.

 • Avatar

  lauratrott pro 10, 2019

  Though they are not in the same genre. To share the show I’d watched before, it was not in the same genre, but the two shows really made me happy all day. You know the feeling of fulfillment of something. Burberry Prorsum Jacket It is hard to explain the feeling I’d felt that time. It was satisfying and

 • Avatar

  Construction pro 15, 2019

  This is very useful post for me. This will absolutely going to help me in my project. Construction

 • Avatar

  Construction pro 15, 2019

  Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options. Construction

 • Avatar

  Construction pro 15, 2019

  I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Construction

 • Avatar

  Construction pro 15, 2019

  Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Construction

 • Avatar

  Construction pro 15, 2019

  Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Construction

 • Avatar

  Construction pro 15, 2019

  I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! Construction

 • Avatar

  Best False Eyelashes pro 17, 2019

  Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also. Best False Eyelashes

 • Avatar

  Best Body Lotions for Women pro 17, 2019

  I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. Best Body Lotions for Women

 • Avatar

  Best Perfumes for Women pro 17, 2019

  Here at this site really the fastidious material collection so that everybody can enjoy a lot. Best Perfumes for Women

 • Avatar

  Hero Instinct pro 17, 2019

  It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. Hero Instinct

 • Avatar

  Hero Instinct pro 17, 2019

  I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic... Hero Instinct

 • Avatar

  Hero Instinct pro 17, 2019

  It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Hero Instinct

 • Avatar

  Construction pro 18, 2019

  I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Construction

 • Avatar

  Construction pro 18, 2019

  I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Construction

 • Avatar

  Construction pro 18, 2019

  Wow, happy to see this awesome post. I hope this think help any newbie for their awesome work. By the way thanks for share this awesomeness from Construction

 • Avatar

  Business pro 18, 2019

  Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Business

 • Avatar

  Steven Row pro 24, 2019

  Thank you so much for sharing such useful information. I will definitely share this with others. stabene.net

 • Avatar

  susanrichard pro 26, 2019

  , I feel really curious right now. But if in case I won't get any answers from you then I will understand. assignment helper Anyway, please know that I always wish you the best in life as well as with the business that you have. You will surely become more successful sooner or later. Thanks for this one.

 • Avatar

  VouchersTree led 1, 2020

  Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work Vouchers Tree

Napsat komentář

Všechna pole jsou povinná