Syntetický opál

Komentáře (0)

Syntetický opál

Syntetické opály vynikají výraznými barvami, některé vypadají téměř jako přírodní a jsou mnohem levnější než přírodní.

Ale co je vlastně syntetický opál? Jedná se o plnohodnotnou náhradu za přírodní opály? Jsou stejně kvalitní jako jiné syntetické drahokamy? A je nějaký rozdíl v kvalitě syntetických opálů? Když jsem začal připravovat tento článek, tak mě zarazilo, jak málo odpovědí je dostupných v českém jazyce, jak velké rozdíly jsou od pouhé imitace až po kvalitní syntetické opály a hlavně mě zarazily podvodné praktiky od prodejců syntetického opálu.

V tomto článku se pokusím vysvětlit veškeré informace a důležitá fakta.

Důležitá fakta

Syntetický opál jako plnohodnotná náhrada za přírodní opál neexistuje.

Jako první a nejdůležitější informací o syntetickém opálu, že se v žádném případě nejedná o plnohodnotnou náhradu za přírodní opál. Existuje mnoho druhů umělých opálů od pouhé imitace opálu až po kvalitní syntetické opály, ale ani jeden nelze považovat za plnohodnotné náhrady.

Syntetický opál není Syntetický drahokam

Oficiální definice syntetického kamene: Syntetický drahokam musí mít stejné složení jako přírodní kámen, aby mohl být nazýván syntetickým drahokamem. Syntetický opál má jen podobné složení jako přírodní, tudíž jej nelze nazývat syntetickým drahokamem. Syntetický opál je jen jiné pojmenování dražší imitace opálu.

Svět drahých opálů a svět syntetických opálů jsou dva zcela odlišné světy

Než se pustíme do podrobného rozboru, tak bych nejdříve uvedl nejdůležitější fakt, proč není a nikdy nebude syntetický opál plnohodnotnou náhradou za přírodní opál. Může to vypadat jako boj mezi dvěma světy, ale skutečnost je taková, že syntetický opál nemá s přírodním téměř nic společného.

Ve světě přírodních drahých opálů se vše točí kolem barvoměny (opalizace). Je to také první co nás zaujme na první pohled. Jako by v jednom jediném kameni byly vidět všechny barvy jiných drahokamů. Při oceňování přírodních drahých opálů je barva navíc naprosto zásadní a rozhodující faktor. Obsah barev, intenzita barev, složení barev, převládající barvy, vzor barev, vše má veliký vliv na cenu. Jako k druhotnému se přihlíží k váze, nalezišti, velikosti či tvaru výbrusu. Už v tomto je drahý opál unikátní.

Struktura barvoměny každého přírodního opálu je natolik unikátní, že se stává každý drahý opál naprostým originálem.

Přírodní drahý opál z Austrálie Přírodní drahý opál

Jeden má o trochu více zelené, další má vyšší intenzitu barev, další má zase trochu jiné poskládání barev, vnitřní inkluze, písečná místa a mnoho dalších faktorů, které dělají každý drahý opál unikátním.

Není ekonomicky výhodné vyrobit každý kus syntetického opálu zvlášť, jako to dokáže příroda.

Vývoj syntetického opálu není zaměřen, aby plnohodnotně nahradil přírodní opál, ale aby ho jen levně napodobil a to zcela z komerčního účelu. Svět syntetického opálu je tedy odlišný. Také jsou v něm barvy a podobná chemická složení, ale rozhodující faktor je jeho výrobní cena. Tento účel výroby svět přírodních opálů nijak nezatracuje ani proti tomu nijak nebojuje. Své místo má jasně dané v umělých produktech.

Objednávkové plato se syntetickými opály

Syntetický opál bývá často prezentován jako jen levnější variantou k přírodním opálům a to ve světě přírodního opálu vzbuzuje pochopitelné rozčarování.

Jako by Vás někdo přesvědčoval, že vybroušené sklo má stejný výbrus a stejnou barvu jako diamant, jen má trochu jiné složení a vlastnosti, ale jinak se jedná o plnohodnotnou náhradu za přírodní diamant a navíc je levnější. Asi byste si klepali na čelo, jestli je normální. Bohužel toto je zcela normální ve světě syntetického opálu. Jak prodejci diamantů nebudou zároveň prodávat vybroušené sklo, tak ze stejného důvodu prodejci přírodního opálu nebudou prodávat syntetický opál.

Imitace opálu

Imitace nebo také napodobenina či umělý opál.

Imitace opálu má pouze optický efekt podobný přírodnímu opálu. Chemické složení a vlastnosti jsou odlišné.

K výrobě se využívají plasty, skla nebo jiné materiály.

Slocum stone (Slocum opal) 

je jedna z prvních imitací, která byla krátce populární před zavedením syntetického opálu a levnějších imitací. Skleněný materiál, který napodobuje vzhled opálu.

Slocum stone

Opalit - Opalite

je běžně známá imitace. Nevykazuje žádnou hru barev a simuluje běžný opál. Toto syntetické sklo se vyznačuje zvláštním optickým efektem, připomínajícím poněkud modravý lesk měsíčního kamene.

Opalit

Opal-like Plastic (OLP)

• Složení: 20% oxid křemičitý + 80% pryskyřice
je certifikován podle GIA jako imitace opálu. Někteří omylem nazývají OLP jako syntetický opál. OLP je plastový materiál s určitým efektem změny barvy.

OLP

Aurora opál

• Složení: 15 až 20% oxid křemičitý + 85 až 80% pryskyřice

Aurora

Syntetický opál laboratorně upravený

• Složení: 15 až 20% oxid křemičitý + 85 až 80% pryskyřice

syntetický opál laboratorně upravovaný

Aurora Opál a Syntetický opál laboratorně upravený jsou imitací opálů na vysoké úrovni. Jejich výroba je mnohem nákladnější a propracovanější než levné imitace. Pojmenování se může lišit podle prodejce syntetického opálu.

Syntetický opál

• Přírodní opál: SiO2.nH2O
• Syntetický opál: SiO2.nH2O + pryskyřice 

Syntetický opál má podobné chemické složení a gemologické vlastnosti jako přírodní opál.

Struktura barvoměny je stále odlišná od přírodního opálu, obsahuje pryskyřici či jiné přísady, které se v přírodním opálu nevyskytují.

Monarch opál (Galaxy Opal, Bello Opal, Sterling Opal)

• 80% oxid křemičitý + 20% pryskyřice
Nejnovější syntetický opál s mnoha názvy. Vědci upravili proces od Gilson Company a vytvořili strukturu známou jako ještěrčí kůže. Chemické složení se nejvíce přibližuje přírodnímu, ale stále se impregnuje a obsahuje přísady, které přírodní opál neobsahuje. Bývá také označován jako „Syntetický opál impregnovaný polymerem“

Syntetický opál (impregnovaný)

• Složení: 82 až 85% oxid křemičitý + 15 až 18% pryskyřice

Údaje se mohou lišit podle výrobce syntetického opálu. Převážně se jedná o stejný druh syntetického opálu, pod jiným názvem nebo se jen liší obsahem pryskyřice.

Jak složité vysvětlování co je syntetický opál, syntetický opál impregnovaný, laboratorně upravovaný, imitace, napodobenina a jiné je vidět u samotných výrobců syntetického opálu. Text z dotazníku výrobce syntetického opálu, přeložen z angličtiny a není upravován.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi syntetickým opálem a syntetickým impregnovaným opálem?

Odpověď výrobce: Rozdíl je v tom, že v impregnovaných opálech jsou dutiny / prostor mezi monodisperzními částicemi oxidu křemičitého vyplněny polymerem a nikoliv oxidem křemičitým. Vlastnosti jako měrná hmotnost, index lomu, tvrdost a teplotní odolnost se proto liší od syntetických opálů. V přísném smyslu jsou „syntetické impregnované opály“ také napodobeninami opálu. Abychom však odlišili oba typy opálů s částicemi oxidu křemičitého zabudovanými do polymeru od jiných materiálů s difrakčními barvami (jiné imitace s barvoměnou), popisujeme tyto opály jasně a výrazně jako „impregnovaný syntetický opál“ spolu s popisným termínem týkající se vzorů (nesměrový / směrový).

V tak dlouhém a složitém textu je vlastně napsáno, že existuje jen jeden syntetický opál, vše ostatní je jen imitace opálu. Pokud se o to budete zajímat hlouběji, tak se v tom už zcela ztratíte. 

Podle GIA (Gemological Institute Of America) musí syntetický opál splňovat tyto podmínky:

• Musí obsahovat převážně oxid křemičitý

• Struktura opálu musí být tvořena ze submikroskopických kuliček

• Musí mít gemologické vlastnosti s indexem lomu (RI) mezi 1,37 a 1,47

Pokud, splňuje tyto požadavky, je možné ho označit jako syntetický opál, vše ostatní je jen imitace opálu. Stále jsou to jiná kritéria než pro syntetický drahokam

Ani jeden druh syntetického opálu nemá totožné složení jako přírodní. Tudíž ani v chemickém složení nelze mluvit jako o plnohodnotné náhradě za přírodní opál.

Ceny umělých nebo syntetických opálů se pohybují od US $0.01 - $20.00 / Kus. Záleží na kvalitě a množství. Minimální množství pro objednání bývá často od 50 kusů. Čím více se jich objedná, tím je lepší cena.

Jak se vyrábí syntetický opál?

Základní proces syntézy opálu se skládá ze tří fází. Vytvořením malých křemenných kuliček, které se následně uspořádají do mřížky, napodobující strukturu přírodního drahého opálu. Nakonec se póry struktury vyplní silikonovým gelem, až zcela ztvrdnou. Celý proces může trvat více jak jeden rok. Výsledný materiál je produkt hydratované siliky, který vykazuje iridescenci (jev určitých povrchů, které mohou postupně měnit barvu, jak se mění úhel pohledu nebo úhel osvětlení, například mýdlové bubliny) a je rozeznatelný od přirozeného opálu pravidelností barevných skvrn. Tento opál se vyrábí procesem, který vynalezl Pierre Gilson ve Francii v roce 1974, produkt je nazýván jako Gilson opál. 

Většina produkce je v Číně a Japonsku. Velkými výrobci jsou Kyocera a Inamuri

Struktura syntetického opálu

 

Struktura přírodního drahého opálu

 

Jak poznám syntetický opál?

Pokud si kupujete samotný opál nebo ve šperku, prodejce má podle zákona povinnost informovat zákazníka, že se jedná o upravovaný opál. Informace má být jasně a zřetelně uvedena u konkrétního produktu.

Pouhým okem:

- Barvy jsou (převážně u levné imitace) až nepřirozeně výrazné.
- U syntetického opálu nejsou viditelné žádné zbytky horniny nebo písečná místa.
- Pokud má opál z druhé strany písečné místo nebo zbytek horniny, jedná s velkou pravděpodobností o přírodní opál.
- Pokud se jedná o pár nebo více kusů, jsou většinou všechny opály naprosto totožný. Stejné zbarvení, uspořádání barev, jedná se o syntetický opál.
- Pokud je opál vybroušen do netradičního tvaru, jedná s velkou pravděpodobností o přírodní opál. Barva u přírodního opálu je to nejvzácnější a nejcennější, proto přijít jen o kousek barvy jen kvůli pravidelnému tvaru, může být finanční ztrátou.

Pod drobnohledem:

- Sloupcovité, ještěrčí nebo pravidelné struktury opálu
- Nepřirozená váha, syntetický opál impregnovaný pryskyřicí má často nižší měrnou hmotnost než přírodní opál
- Při broušení je cítit plast, rychle ubývá materiál, leštění je jiné než u přírodních opálů

 

Praktiky prodejců syntetického opálu

• Zneužívání názvů - Šperk s australským opálem

Viděl jsem šperk se syntetickým opálem, u kterého bylo uvedeno Šperk s australským opálem. Jak tomu mám rozumět?

Jednoduše podvod. Austrálie nemá absolutně nic společného se syntetickým opálem a je nesmírně hrdá na své přírodní opálové bohatství. Jedná se o klamavou a podvodnou reklamu. Zneužívání názvů ze světa přírodních opálů k pojmenování syntetického opálu, jako je samotné slovo opál, australský opál, ohnivý opál, mexický opál a jiné názvy ze světa přírodních opálů, je podvodné a nezákonné jednání.

• Vymyšlené atraktivní názvy

Syntetický opál impregnovaný polymerem nezní tak hezky jako šperk s arabským opálem, s thajským opálem, s modrým, zeleným, rudým opálem a jiné vymyšlené názvy. S velkou pravděpodobností se navíc jedná jen o imitaci. Pouhá imitace opálu je mnohem levnější, méně kvalitní, barvy rychleji blednou a není tak odolná jako kvalitní syntetický opál. Prodejce by měl přesně informovat, o jaký druh imitace nebo syntetického opálu se jedná.

• Syntetický opál není Syntetický drahokam

Syntetické drahokamy jsou dnes na velmi vysoké úrovni a u některých drahokamů lze určit pravost až pomocí přístroje. Toto rozhodně neplatí pro syntetický opál. Jedná se o dvě odlišné věci a mnozí prodejci mohou využívat syntetického drahokamu k přirovnání k syntetickým opálům, aby vzbudili větší důvěru.

Syntetický drahokam - má stejné chemické složení a vlastnosti jako přírodní, pouze vykrystalizoval za mnohem kratší dobu v laboratoři.

Syntetický opál – má jen optický efekt podobný přírodnímu, ale složení a vlastnosti jsou odlišné.

Srovnání vlastností syntetického a přírodního opálu

Vlastnosti syntetického opálu

+ Nízká cena
+ Výrazná barvoměna
+ Pestrý výběr barev
+ Okamžitá dostupnost ve velkém množství
+ Možnost stejných barevných sestav

- Nenahrazuje přírodní opály, pouze je imituje
- Impregnován
- Těžko rozeznatelná imitace od kvalitního syntetického opálu
- Nemá žádnou přidanou hodnotu. Vývoj cen se odvíjí podle výrobních nákladů.
- Většina syntetických opálů obsahuje barviva, která časem mizí nebo mohou žloutnout


Vlastnosti přírodního opálu

+ Ověřená stabilita (zejména australské a etiopské opály)
+ Unikátní barvoměna, kterou vytvořila sama příroda, díky níž je každý drahý opál naprostý originál
+ Výhodná komodita, jedna z mála kde je možný okamžitý zisk.
+ A v neposlední řadě, pohled na přírodní drahý opál přináší radost, úsměv, potěšení a tento pohled nikdy neomrzí a není nijak měřitelný.

- U kvalitních opálů nebo s velkou intenzitou barev, vysoká cena
- Obtížněji se skládá sestava stejně barevných opálů

Broušení přírodního opálu

S každým přírodním drahým opálem, který budete brousit, si doslova několik dní hrajete. Zkoumáte ho, snažíte si představit, jaké barvy vyniknou a jaké jsou ještě ukryty. Je to taková krásná hra, ve které je na konci obrovská radost nebo také obrovské zklamání. Brousíte vše mnohem pomaleji než jiné minerály, dáváte si záležet na každém kousíčku, kde se nachází barva. Opál znáte jako nikdo jiný a říkáte si, že už Vás nemůže ničím překvapit. Vyjdete z dílny ven na světlo a vaše čelist opět spadne dolů. Kde se ty barvy a záře vzaly! Drahý opál Vás nikdy nepřestane udivovat.

Broušení syntetického opálu

Syntetický opál se vyrábí převážně v blocích, kde je jasně zřetelné rozložení barev. Stačí uříznout kousek z bloku a můžete vybrousit naprosto totožné opály se stejným zbarvením. Broušení syntetického opálu nemá žádný význam pro brusiče drahých kamenů. Brousit syntetický opál, ze kterého je cítit plast, není ani pro nadšence minerálů nic příjemného.

Jsou nějaké tolerované úpravy přírodního opálu?

Doublety a triplety

Nejlevnější způsob jak vlastnit přírodní opál s vysokou brilancí barev a pestrou škálou barev.

Doublet/Dublet se skládá ze dvou spojených segmentů. Tenký plátek přírodního barevného drahého opálu je lepený bezbarvým lepidlem k tmavé podložce, jehož cílem je napodobit vzhled masivního černého opálu. Barva je díky tmavé podložce mnohem tmavší a živější.

Doublet

Triplet se skládá ze tří segmentů. Jako spodní vrstvy opálového dubletu nebo tripletu se používá černý onyx, různé jiné přírodní podklady a také plast. Triplety jsou zakončeny průhlednou kopulí vyrobenou z křišťálu, plastu, skla nebo syntetického korundu.

  

 

Zbarvení horniny boulder opálu

Jsou i tolerované úpravy opálů jako je například u boulderu opálu z Queenslandu, který má hnědou horninu (železnou rudu) aby se docílila vyšší kvalita barev, tak se zbarvuje hornina přírodního boulder opálu na černou barvu a poté je ještě stabilizován. Opály jsou broušené a leštěné normálně jako všechny ostatní opály. Nepoužívají se žádné tmely, povlaky nebo toxické chemikálie v tomto procesu. Přírodní barvy se nemění a jsou bohatší jen kvůli tmavšímu kontrastu železné rudy. Nejvíce s tímto opálem obchoduje firma Opals Down Under.

 

Smoked Opal (ztmavení kouřem) – Etiopské opály

 Aby se zvýšila intenzita barev bez nutnosti tmavého podkladu, prochází opály určitou procedurou, která má za výsledek, že je opál ztmaven a barvy jsou tím výraznější. Zatím se mi nepodařilo zjistit přesný postup této procedury. Považuje se za přípustnou, ale prodejce musí uvádět, že opál touto procedurou prošel.

Závěr

Raději bych psal o něčem zajímavém ze světa přírodního opálu než-li o tématu, který se mě konkrétně netýká, ale tento článek dlužím celému světu přírodních opálů. Jsem vděčen, že jsem tento svět objevil a mohu do něj patřit. Tento svět není jen o barvách a penězích, ale hlavně o lidech, které drahý opál naprosto uchvátil. Jakmile Vás drahý opál dostane tak už Vás nikdy nepustí. Obchodní jednání bývají mnohem osobnější a z některých mých zákazníků, se nakonec stali přátelé. Tento svět je především radost a potěšení. I v tomto jsou oba světy zcela odlišné. 

Syntetický opál byl vytvořen z velice komplikovaného procesu a jako imitace opálu je na velmi vysoké úrovni. Vývoj se neustále posouvá a věřím, že jednou se podaří vyrobit ještě zdařilejší imitace opálu. Pokrok se zastavit nedá. Stejně jako se nedají okopírovat veškeré věci, které vytvořila sama příroda. Pokud by se v budoucnu podařilo vyrobit imitaci s naprosto totožným složením jako přírodní, tak zde stále zůstává faktor struktury barvoměny, která je u každého přírodního opálu jedinečná. Přírodní drahý opál nelze plnohodnotně nahradit, lze ho jen imitovat.